GameBro

GameBro – system supporting automated exploratory testing and quality assurance of video games using artificial intelligence

GameBro – system do zautomatyzowanego testowania eksploracyjnego i zapewniania jakości gier wideo wspierany sztuczną inteligencją

border6
Application number: POIR.01.01.01-00-0312/22
Beneficiary: Silver Bullet Labs Sp z o.o.
Project realised as a part of: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Projekty B+R przedsiębiorstw Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Value of the project: 9 547 950.00

Donation: 7 028 780.00

Cel projektu
Cel projektu to stworzenie narzędzia do wsparcia testowania gier wideo w zakresie poszukiwania błędów, weryfikacji wskaźników określonych przez QA, testowania logiki gry oraz jej trudności i balansu przy użyciu innowacyjnego podejścia opartego na sztucznej inteligencji. Innowacyjność wynika z faktu, że obecnie testy gier przeprowadzane są wyłącznie manualnie. Zautomatyzowane testy można uruchamiać częściej niż przeprowadza się testy manualne, na każdym etapie produkcji gry oraz po jej wydaniu.
border6
Scroll to top